بهمن ۱, ۱۳۹۹

جدول پخش برنامه تلویزیونی

آموزش تلویزیونی دانش آموزان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان جمعه ۴ مهر

آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان پنجشنبه ۳ مهر

برنامه آموزشی دروس در شبکه های صدا و سیما

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان چهارشنبه ۲ مهر

مدرسه دخترانه

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان دوشنبه ۳۱ شهریور

آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۳۰ شهریور

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۲۹ شهریور

آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان چهارشنبه ۲۶ شهریور

برنامه‌های درسی سه‌شنبه ۲۵ شهریور تلویزیون

برنامه‌های درسی سه‌شنبه ۲۵ شهریور تلویزیون

جدول زمانی آموزش تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان سه‌شنبه ۲۵ شهریور

آموزش تلویزیونی دانش آموزان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان دوشنبه ۲۴ شهریور

X