آژانس های ادبی

گلدیس دراین بخش به معرفی آژانس های ادبی که توسعه دهنده نشر و فرهنگ بین الملل هستند به معرفی آژانس های ادبی می پردازد.

آژانس ادبی یا Literary agency موسسه‌ای غیردولتی، فرهنگی و حقوقی (عمدتاً خصوصی) است که به فعالیت و کسب و کار در عرصه نشر بین‌المللی می‌پردازد. آژانس‌های ادبی واسطه‌هایی هستند که به وکالت و نمایندگی نویسندگان، ناشران، تصویرگران، مترجمان و … به عرضه آثار ایشان در بازار بین المللی نشر و بازاریابی برای ایشان می پردازند.

آژانس ادبی پل

آژانس ادبی سلجوق

آژانس ادبی دایره مینا

آژانس ادبی کیا

آژانس ادبی تماس

X