تیم تولید محتوای گلدیس

آموزش مناطق نارنجی غیرحضوری است

شبکه شاد آماده کمک به طرح یاریگران زندگی است

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان پنجشنبه ۱۳ آذر

دانش آموزان باید بر ساحت مهارتی شاخه فرهنگی وهنری پرورش یابند

برنامه‌های درسی پنج شنبه ۱۳ آذر مدرسه تلویزیونی

جزئیات طرح الزام آموزش و پرورش به اعمال «مدرک تحصیلی دوم» فرهنگیان تشریح شد

تاکید بر ضرورت گسترش همکاری آموزشی،تربیتی، فرهنگی و هنری

زمان برگزاری مسابقات قرآن و نماز در مدارس اعلام شد

دانش‌آموزان ۱۳۷ روستای خراسان شمالی به شبکه آموزش دسترس ندارند

بیانیه حمایت نمایندگان مجلس از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور