حرکت بدن علوم

علوم پنجم|دستگاه حرکتی بدن

زنگ علوم کلاس پنجم -فصل پنجم

در این ویدیو آموزشی درباره مفاهیم حرکت بدن صحبت می کنیم و به آموزش اجزای مختلف بدن که باعث راه رفتن انسان میشود صحبت خواهیم کرد.

حرکت یکی از ویژگی های موجود زنده است . انسان نیز همچون دیگر موجودات زنده به طور مرتب در حال حرکت است .این حرکت ممکن است با جا به جایی بدن همراه باشد و یا با حرکت بخشی از بدن مانند دست ، پلک ، روده و ….

دستگاه حرکتی بدن

این دستگاه شامل اسکلت و ماهیچه ها است و همچنین ،اغلب حرکت های ما حاصل همکاری ماهیچه ها و اسکلت بدن می باشد .ماهیچه ها با انقباض خود می توانند موجب ایجاد حرکت شوند .

انواع ماهیچه ها

  1. ماهیچه های اسکلتی
  2. ماهیچه های صاف
  3. ماهیچه های قلبی

استخوان و اسکلت

اسکلت آدمی مجموعه ای استخوان ها و غضروف هاست . استخوان ها تکیه گاهی برای ماهیچه های اسکلتی هستند و انی مسئله سبب می شود تا حرکت ، آسان تر و سریع تر انجام شود .

کار اسکلت در بدن چیست؟

  • به بدن فرم و شکل میدهد
  • از بخش های داخلی بدن محافظت میکند
  • تکیه گاه بدن است

مفصل ها

وجود بخش هایی به نام مفصل در اسکلت کمک می کند تا استخوان ها بتوانند نسبت به هم جا به جا شوند .

انواع مفصل ها

  1. مفصل متحرک
  2. مفصل های نیمه متحرک
  3. مفصل های ثابت

ستون مهره ها

ستون مهره ها در بدن انسان بالغ مجموعه ای از ۲۶ استخوان است که به دنبال هم قرار گرفته اند .

و در بین آن ها صفحات غضروفی مانند واشر بین آن ها قرار دارد .

در ادامه به معرفی غضروف ها وستون مهره ها و مفصل ها به صورت کامل  و نقش موثر آن در بدن میپردازیم.

مدرس : خانم مریم سفیداری

مشاهده اینستاگرام معلم-سفیداری

X