ریاضی پنجم|محاسبه زاویه مثلث بخش سوم

زنگ ریاضی کلاس پنجم -فصل چهارم

در این ویدیو میخواهیم با انجام تمرین مفهوم محاسبه زاویه مثلث را بهتر تمرین و درک کنیم.  نحو محاسبه زاویه نیم ساز انجام خواهیم داد.

این تمرین ترکیبی از تمام تمرین های محاسبه زاویه های داخلی و خارجی مثلث است.

نیمساز زاویه

 نیم خطی است از صفحه ی زاویه که بر راس زاویه می گذرد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

زاویه قائمه

 اگر نیمساز زاویه نیم صفحه را رسم کنیم زاویه ی قائمه درست می شود. (۹۰ درجه است. )

نکات

ویژگی های مثلث ها و زاویه های مثلث که خواندیم بسیار مهم هستند و به یاد داشته باشید :

۱-مجموع زوایای داخلی مثلث ۱۸۰ درجه است .

۲-مجموع زوایای خارجی مثلث برابر ۳۶۰ درجه است .

۳-مجموع زوایای نیم صفحه ۱۸۰ درجه است.

مدرس: خانم اسدی

مشاهده اینستاگرام معلم-اسدی

X