ریاضی پنجم|محاسبه زاویه مثلث بخش دوم

زنگ ریاضی کلاس پنجم -فصل چهارم

در این ویدیو میخواهیم با انجام تمرین مفهوم محاسبه زاویه مثلث را بهتر تمرین و درک کنیم. و تمرین هایی برای نحو محاسبه زاویه نیم صفحهانجام خواهیم داد

زاویه نیم صفحه

زاویه ایست که دو ضلعش در امتداد یکدیگر باشند.( ۱۸۰ درجه است. )

زاویه مکمل

 دو زاویه را که مجموع آنها  180 درجه شود مکمّل گویند.

مهمترین نکته در این مبحث ریاضی توجه به نکات ریز است

نکات

ویژگی های مثلث ها و زاویه های مثلث که خواندیم بسیار مهم هستند و به یاد داشته باشید :

۱-مجموع زوایای داخلی مثلث ۱۸۰ درجه است .

۲-مجموع زوایای خارجی مثلث برابر ۳۶۰ درجه است .

۳-مجموع زوایای نیم صفحه ۱۸۰ درجه است.

مدرس: خانم اسدی

مشاهده محاسبه زاویه مثلث بخش سوم

مشاهده اینستاگرام معلم-اسدی

X