آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان چهارشنبه ۲۶ شهریور

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹ اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان برای چهارشنبه  ۲۶ شهریور ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸  تا ۸.۳۰ دانش فنی تخصصی  پایه ۱۲ رشته ساختمان

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی پایه پایه ۱۰ رشته طراحی دوخت

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ شهروند الکترونیک  پایه ۱۱ رشته شبکه و‌نرم افزار

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵  عناصر و جزییات ساختمان پایه ۱۱ رشته    معماری

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ آشنایی با مکاتب هنری پایه ۱۲ رشته نقاشی

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵ علوم تجربی و تفکر  پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰  تا ۱۵  ادبیات فارسی   پایه هفتم( درس اول بخش دوم   )

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ادبیات فارسی   پایه هشتم ( درس اول بخش دوم   )

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ادبیات فارسی   پایه نهم ( درس اول بخش دوم   )

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران.موضوع:چرخه تدریس مجازی از تئوری تا عمل

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی ۲ پایه  یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰  شیمی ۳ پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱ پایه دهم   رشته  علوم تجربی

ساعت ۲۰  تا ۲۰.۲۵ درس فیزیک ۱ پایه دهم  رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳  پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جغرافیا ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ درس تاریخ ۱  پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۰.۴۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱  رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱.۱۵ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۱۵ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲.۴۵ درس اقتصادپایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۳.۱۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس تاریخ اسلام ۳  پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه ۱۲ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶.۳۰ درس احکام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

منبع: تسنیم

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *