بازی ریاضی آموزش مفهوم تقارن

زنگ بازی |ریاضی -مفهوم تقارن

بازی با کودکان،به هدف یادگیری بهتر مفهوم تقارن و موقعیت فضایی در صفحه متقارن.

بازی در یادگیری و درک بهتر مفهوم ها و مسائل مختلف ریاضی نفش مهمی دارد.همچنین باعث تثبیت ذهنی مفهوم مورد نظر میشود

در این بازی ، سعی داریم مفهوم تقارن و صفحه متقارن را با روش تازه و متفاوت تری بیان کنیم

مدرس : ابراهیم شریف

مشاهده ویدیو آموزشی ،ریاضی دوم|آموزش تقارن و منطبق شدن

Avatar

من ابراهیم شریف هستم. متولد سال 63 و دارای مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی. با شروع طرح تحول آموزش و آغاز نظام کیفی-توصیفی در سال 1382 به عنوان آموزگار استخدام شدم و در 14 سال بعد از آن معلم مدارس چند پایه ی روستایی در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری بودم. چند سال اخیر به صورت موقت در گیلان زندگی می کنم و در یکی از مدارس اطراف رشت تدریس می کنم.

X