شاگردان

گلدیس مرجعی برای خدمات آموزشی و همچنین پایگاهی برای دسترسی آسان به محتوای آنلاین و فیزیکی موجود، در زمینه انتشار محتوا و اطلاع رسانی در خصوص حوزه های آموزش، آموزشگاه‌ها و محصولات آموزشی،در بخش آموزش رسمی تحت عنوان شاگردان فعالیت میکند
شاگردان به معرفی محصولات و دوره های آموزش رسمی آنلاین میپردازد

Document

X